СИЛНИ СТРАНИ

Височина

1,90 м до покрива … и няма нужда да се мъчите! SpaceTourer гарантирано влиза в подземни паркинги. Без да си надраска покрива.

 

920x520_SpaceTourer_hauteur

ПОДРОБНО