НИВА

1/1

СИЛНИ СТРАНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ПЪЛНО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ!

Без повече пълнене на резервоари на бензиностанцията! Благодарение на двата електрически контакта, вашият автомобил може да се презарежда навсякъде, дори и у дома! Битовият контакт с напрежение 240 волта дава възможност за 100% презареждане за 8 часа и 30 минути (до 11 часа в зависимост от тока), като чрез контакта за бързо зареждане ще презаредите напълно за 30 минути на специализирани терминали. Освен това батериите не се разреждат, когато автомобилът не се движи. Дори нещо повече, те автоматично се презареждат при забавяне и спиране … Което показва, че отговорността се отплаща!

 

ПЪЛНО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ!

ПОДРОБНО