October 12, 2020

НОВИ ЛИНЕЙКИ ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИЗЦЯЛО ПРОИЗВЕДЕНИ И ОБОРУДВАНИ С МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В БЪЛГАРИЯ ОТ АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД

На 12.10.2020 министърът на здравеопазването проф. Ангелов прие последните линейки 4х4, тип Б по договора със CITROËN по проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

Новите линейки са на базата на Citroen Jumper. Производството и оборудването им с модерна медицинска апаратура за оказване на спешна помощ е извършено изцяло в България от Автомотор Корпорация АД, която има дългогодишен опит в трансформацията на автомобили и е сред най-големите доставчици на линейки в страната.

„От всички 400 санитарни автомобили, предвидени по проекта, доставени вече са 220 общо. Целта ни е до края на м. ноември 2021 г. всички автомобили да са предадени на спешните екипи в страната“, посочи министърът при предаването на линейките днес, 12 октомври, в Божурище.