СТАНДАРТ EURO 6.2

Légende ci-dessous
СТАНДАРТ EURO 6.2

Стандартът “Euro” на Европейския съюз налага прагове за емисиите, които не трябва да се надвишават. Регулярно тези прагове се понижават, а действащите в момента са определени от Euro 6.2 стандарта.
Както предишните стандарти, Euro 6.2 определя допустимите стойности за емисии на следните замърсяващи газове: NOx (азотен оксид), CO (въглероден оксид), фини прахови частици и неизгорели въглеводороди. 
Euro 6.2 е приложим от септември 2017 за всички нови автомобили, които се лансират, а от септември 2018 е задължителен за всички регистрирани автомобили. 

НОВИ ДВИГАТЕЛИ

ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА

Photo1_555x318

Citroën е в съответствие с новия стандарт: всички модели покриват изискванията на Euro 6.2.
Що се отнася до емисиите NOx (азотен оксид), автомобилите на групата PSA се предлагат с двигатели Euro 6.2, които отговарят на изискванията за съответствие три години преди влизането им в сила. От януари 2020 коефициентът за съответствие ще бъде 1.5 (RDE тест).
Новото поколение моторна гама PureTech и BlueHDi извежда Citroën една крачка напред по отношение на следващия Euro 6 стандарт през 2020.

В ДОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА EURO 6.2

Photo2_308x176

Два сертификационни протокола стават задължителни от септември 2018:

•  Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) – Световна хармонизирана процедура за тестване за леки превозни средства
•  Real Driving Emissions (RDE) – Емисии в реални условия на шофиране

Заедно със стандарта Euro 6.2, те имат три основни цели:

•  да намалят емисиите на CO2, основният парников газ, отговорен за изменението на климата,
•  да предоставят на потребителите информация за реално очакваните разходи на автомобилите,
•  да правят лабораторни тестове с реални измервания на емисиите за някои видове замърсители (например NOx).

ПОВЕЧЕ ЗА WLTP И RDE

РЕЧНИК

Euro стандарт
Стандартите на ЕС, познати като Euro стандарти, определят максимално допустимите вредни емисии за автомобилите в рамките на съюза.
Стандартът Euro 6.2 се нарича още Euro 6.d-TEMP. През януари 2020 ще влезе в сила стандарт Euro 6.3 , който се нарича още Euro 6.d или Euro 6.d full.

NOx, CO2, частици, CO: азотен оксид, въглероден диоксид, фини частици, въглероден оксид
Основните емисии, изхвърляни от двигатели с вътрешно горене, които са обект на регулация е ЕС.

WLTP: Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (Световна хармонизирана процедура на тестване на леки превозни средства)
WLTP е нов метод за регистриране на автомобили. Представлява хармонизирана тест процедура за разходите на гориво и нивата на емисиите на автомобилите.
Тази нова процедура, WLTP,  ще се осъществява в условия, по-близки до реалните в сравнение с NEDC. По този начин на потребителите ще се подава информация, която ще им позволи да предвидят реалните разходи на автомобилите си.
Тестовете ще се контролират от технически служби (във Франция това е UTAC), ще се базират на стандартизирани цикли на движение  (време, скорост, оборудване, температура и т.н.) и са едни и същи за всички производители и автомобили.

RDE : Real Driving Emission (Емисии в реални условия на шофиране)
Емисиите в реални условия на шофиране допълват WLTP, измервайки замърсител като NOx (азотен оксид) и твърди частици в брой (PN), емитирани от автомобила по време на движение.
RDE гарантира, че автомобилите осигуряват ниски емисии в сравнение с лабораторните тестове, което е значителен напредък в тестовете на автомобилите емисии.