ПАКЕТИ ЗА СМЯНА НА МАСЛО ОТ 69 ЛВ.

Регулярната смяната на маслото на Вашия автомобил е една от основните предпоставки за дългия живот на двигателя и правилното му функциониране.

Защо това е така? Докато двигателят работи, маслото е в постоянен контакт с горивото. В резултат от постоянния контакт с металните части, нагряването, горенето и други процеси, протичащи в цилиндрите, малки твърди частици и нагар се смесват с маслото, то се замърсява физически и с времето променя своя химичен състав, от където губи и свойствата си.

CITROEN ПРЕПОРЪЧВА TOTALENERGIES

Цени за смяна на масло

1/1

ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА СЕРВИЗ