ДОВЕРЕТЕ СЕ НА CITROEN

От накладките зависи безопасността Ви, затова не правете компромиси, а се доверете на оторизиран сервиз Citroen.

Макар и ненабиващи се на очи, накладките са изключително важен елемент от спирачната уредба на Вашия автомобил. Благодарение на синхронизираната им работа със спирачните дисковете, Вие намаляте скоростта или напълно спирате, било плавно и планово или в екстремни условия. От качеството на накладките и степента им на износване зависи безопасността на Вас и Вашите спътници и затова с накладките не бива да правите компромиси.

Симптоми за смяна

1/1

ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА СЕРВИЗ