СМЯНА НА ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ОТ 49 ЛВ.

Запалителните свещи са консумативът, без който никой бензинов двигател с вътрешно горене не може да съществува. Те имат ресурс на износване, различна производителност и пробег, след който тряба да се сменят и тези параметри са различни, в зависимост от модела на Вашия автомобил. Точни препоръки можете да откриете в експлоатационната книжка на Вашия Citroen.

При всяко положение, добре е редовно да инспектирате запалителните свещи на Вашия автомобил, особено при автомобили на над 4 години.

Симптоми за смяна

1/1

ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА СЕРВИЗ