СИЛНИ СТРАНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДРОБНО

УСЛУГИ РАЗРАБОТЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ

Мобилното приложение My Citroën позволява да се извършват следните операции от разстояние:
● Да проверявате нивото на зареденост на автомобила,
● Да получавате информация за автономията,
● Да програмирате зареждане с отложен старт,
● Да програмирате охлаждане/ затопляне на купето с отложен старт.

ЦВЕТОВЕ

  • ПОГЛЕД ОТПРЕД

Нива

1/5